Pleegzorg

Als je in een pleeggezin woont, woon je (tijdelijk) niet bij je ouders, maar bij andere mensen die voor je zorgen. Dit komt omdat je ouders zelf niet in staat zijn om voor je te zorgen, bijvoorbeeld omdat ze grote problemen hebben, ziek, verslaafd of ernstig in de war zijn. Pleegouders zorgen dan voor je. Pleegzorg kan starten voor minderjarigen tot 18 jaar. Een pleegzorgplaatsing kan doorlopen tot 21 jaar. Pleegzorg biedt niet alleen hulp aan jou, maar ook aan je ouders.

Welke soorten pleegzorg zijn er?

Er zijn verschillende soorten pleegzorg. Pleegzorg kan voor korte of voor langere tijd zijn en voor af en toe een weekend of vakantie, of zeven dagen per week. Ook is er speciale pleegzorg voor crisissituaties.

Pleegzorg is niet altijd vrijwillig. Als de situatie thuis heel ernstig is, dan kan een kinderrechter besluiten dat het beter is wanneer je in een pleeggezin gaat wonen.

Wat moet je doen als je je rot voelt?

Denk niet dat je ouders niet meer van je houden als je naar een pleeggezin moet. Zij willen dat er goed voor je gezorgd wordt en dat kan nu eenmaal niet als ze problemen hebben. Dat ligt nooit aan jou! Het probleem ligt bij je ouders. Als je je rot voelt, is het goed om daarover te praten. Dit kun je doen met een goede vriend(in), je pleegouders, de pleegzorgbegeleider of bijvoorbeeld de Kindertelefoon.

Wonen bij jouw oma?

Wanneer een pleeggezin voor jou in beeld komt, dan wordt er altijd eerst gekeken of je bij een bekend iemand kunt wonen, zoals een oma of opa, een tante of de ouders van een vriend of vriendin.

Rechten als pleegkind

Alle jongeren in Nederland hebben rechten. Zoals het recht om naar school te gaan. Dit zijn de speciale rechten van pleegkinderen:

  • Het recht om te horen welke besluiten volwassenen, zoals hulpverleners, over je nemen.
  • Het recht op informatie over ouders en familie. Ook als er lange tijd geen contact is geweest.
  • Het recht op privacy. Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Ben je jonger dan 16 jaar, dan mogen hulpverleners informatie aan ouders doorgeven. Ben je ouder dan 16 jaar, dan mag dit alleen met jouw toestemming. Hulpverleners mogen wel zonder toestemming informatie delen met andere hulpverleners.
  • Het recht op contact met familie, zoals ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden. Heb je vroeger lange tijd bij andere pleegouders gewoond, dan heb je ook het recht op contact met deze pleegouders.
  • Het recht op dossierinzage, zoals hulpverleningsplannen en andere rapporten. Vanaf 12 jaar heb je het recht om alle dossiers die over jou zijn geschreven te lezen.
  • Het recht om je eigen mening te geven over wat je van de pleegzorg vindt en wat er volgens jou zou moeten gebeuren.
  • Het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat hulpverleners, de gezinsvoogd of pleegouders jou niet goed behandelen.
  • Het recht op een vertrouwenspersoon. Hiervoor kun je terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Heb je een vraag, probleem of klacht? En helpt erover praten met je pleegouders of hulpverlener niet? Neem dan contact op met het AKJ. Het AKJ is er ook voor ouders. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk: ze werken niet bij een jeugdhulp- of pleegzorgorganisatie. (bron: Pleegzorg.nl)

Cijfers

In 2018 hebben 22.741 kinderen en jongeren voor kortere of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Ongeveer 45% daarvan is 12 jaar of ouder. (bron: NJI)

Meer informatie

Voor meer informatie en persoonlijke verhalen van jongeren die in een pleeggezin wonen, kijk op www.pleegkinderen.nl of kijk op deze site bij 'een nieuw gezin'

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.